Първи кръг

Първи кръг: „Предаване на инфографиките“

Важни дати: 5 декември 2021 г

След като се запознахте с дейтасета, предлагаме на вашето внимание някои от следните примерни прочити на данните, които може да използвате за създаване на раздели в  инфографиката – общ анализ на олимпийските игри, анилиз по отделни видове игри, по отделни видове спортове, по отделни дисциплини, по отделни държави, по отделни участници, по характеристики на участниците (пол, възраст и т.н.), сравнителен анализ и др.  Разбира се, всеки друг поглед върху данните би представлявал интерес за нас.

За изготвянето на инфографики може да използвате различни инструменти. Огромните възможности на програма като Photoshop позволяват създаването на инфографики, изпипани до най-малките детайли. Ако не се чувствате достатъчно уверени за работа с Photoshop, може да използвате редица онлайн инструменти за създаване на инфографики, като Canva, Venngage, Snappa или Piktochart.

Очакваме да получим вашия вариант на разработка на инфографика като графичен файл (изображение във формат .JPEG, .PNG, .BMP) на email: a.bozhikov@uni-svishtov.bg . При изпращане на разработките, като тема на писмото посочете „e-BIC-Инфографика“, а в текста на писмото добавете трите имена, клас и училище. В рамките на деня трябва да получите потвърждение, че разработката ви е приета за разглеждане.

Крайна дата за изпращане: 5 декември 2021 г.

Не е най-важното нещо, но вашето участие ще бъде оценено по стройна система от показатели, които можете да видите, ако последвате Критерии за оценка. Там ще видите също, че най-добрите пет разработки ще бъдат допълнително оценени след провеждането на Втори кръг – защита „на живо“ от своите автори, в онлайн платформата за видеоконферентна връзка на Стопанска академия „Д. А. Ценов“.