Казус

Тази година решихме да предизвикаме вашите умения за графичен дизайн и възможности за визуално представяне на аналитична информация.

Целта на настоящия казус е: 

да създадете инфографика, представяща интересна история, криеща се зад данните.

Убедени сме, че всеки от вас е виждал инфографика на някаква тема. Инфографиките се превърнаха в изключително популярен инструмент за визуално представяне на информация през последните 10 години. Комбинирайки данни и графичен дизайн те улесняват представянето на иначе сложна информация по един бърз и лесно разбираем начин под формата на едно изображение.

Все пак, споделяме кратко видео за същността на инфографиките.

За постигане на целта на казуса трябва да подготвите инфографика с подходящ дизайн, която да включва поне 4 раздела (секции с визуализации). Всеки раздел може да има заглавие и трябва да се състои от поне 3 от следните 4 елемента:

  • характеризиращ символ;
  • стойност;
  • графично представяне (стълб, лента, линия, пай, радар и т.н.);
  • кратък обяснителен текст.

За да се запознаете с всеки един от тези елементи, погледнете Примерни инфографики.

Провеждането на състезанието ще премине в два кръга:

  • първи: участниците подготвят и предават инфографиката;
  • втори: авторите на петте най-добри разработки презентират отделните части на инфографиката и защитават идеите за избраното визуализиране онлайн пред жури.

Участието в състезанието е индивидуално.

Всички участници ще получат е-сертификат за участие в Национално ученическо състезание по бизнес информатика, с който могат да кандидатстват в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Сертификатът ще бъде изпратен на електронната поща, посочена от участника. Класиралите се на първите три призови места ще получат и е-грамоти.

За да се запишете за участие, моля попълнете този формуляр.

Ако последвате връзката Ресурс още сега, ще откриете информацията за набора данни и как да го изтеглите за локално използване.