Вместо начало: Толкова много данни

Данни, бази от данни, големи данни, отворени данни, услуги за анализ на данни, икономика, базирана на данни и т.н. Данни, данни, данни … тази дума навлезе стремглаво в нашия ежедневен речник. „Данните са новия петрол!“ е цитат, който вероятно всички сме чували.

С други думи все повече данни се генерират, събират, съхраняват и правят достъпни за широката общественост. Тези данни позволяват откриването на прозрения, взаимозависимости, социални модели, които иначе биха останали невидими или незабелязани. В съвременното общество данните са се превърнали в изключително ценен актив, който играе огромна роля в процеса на вземане на решения и изобщо в опознаването на света около нас.

Днес се наблюдава нарастващо използване на визуализацията на данни. Прилагането на различни типове графики, диаграми и карти дава възможност да се обясняват зависимости и разказват истории, произлизащи от данните. Визуалното представяне на статистически или други количествени данни може да разкрие сложни факти и модели бързо и ефективно.

Добре подбраните визуализации на данни водят и до улесняване на комуникацията при представяне на идеите и откритията пред други хора. Същевременно инструментите за създаване на визуализации стават все повече на брой, по-достъпни за масовия потребител и по-лесни и интуитивни за използване.

Каква е конкретната идея на състезанието тази година, ще разберете, ако последвате връзката Казус.