Втори кръг

Втори кръг: „Разказване на историята зад инфографиката“

Важни дати: 7 декември 2021 г., 9 декември 2021 г.

Всички предадени разработки ще бъдат разгледани и оценени от компетентно жури от преподаватели от катедра „Бизнес информатика“. На 7 декември 2021 г. на сайта на състезанието ще бъде публикувано класиране с петте най-добри разработки (получили най-много точки). Авторите им ще бъдат поканени за участие във втория и финален кръг (ще бъдат уведомени по e-mail), който ще се проведе на 9 декември 2021 г. В него класиралите се ученици ще имат възможността да доразширят (по желание) представената история в инфографиката и да я разкажат на живо, макар и дистанционно, пред журито, като същевременно защитават идеите и символиката за избраното визуализиране в отделните раздели. Представянето ще се извърши чрез онлайн платформата за видеоконферентна връзка на Стопанска академия. На електронната поща ще ви бъде изпратена връзка към виртуалната аудитория, където ще се проведе събитието.

След приключване на презентациите и кратко съвещание на журите ще бъдат определени и класиралите се за призовите места.