Казус

В ера, в която все повече и повече данни се „произвеждат“ и циркулират през различни онлайн мрежи и платформи, решихме да предизвикаме вашите аналитични способности и възможности за визуална комуникация.

Целта на настоящия казус е много проста: 

да ни разкажете визуално каква история се крие зад данните, които ви предоставяме.

Данните ще бъдат достъпни като файл в един от следните файлови формати: xlsx, csv.

За постигането на целта трябва да използвате подходящите според вас визуализации, подплатени с кратък текст към тях, констатиращ откритите от вас връзки и отношения в данните. Очакваме да представите поне по 5 (пет) визуализации за всяка от двете групи показатели:

  • обобщени показатели;
  • свързани показатели.

Провеждането на състезанието ще премине в два кръга:

  • първи: участниците подготвят и предават разработките с визуализациите;
  • втори: авторите на петте най-добри разработки представят историите си и защитават идеите за избраното визуализиране онлайн пред жури.

Участието в състезанието е индивидуално.

Всички участници ще получат е-сертификат за участие в Национално ученическо състезание по бизнес информатика, с който могат да кандидатстват в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Сертификатът ще бъде изпратен на електронната поща, посочена от участника. Класиралите се на първите три призови места ще получат и е-грамоти.

За да се запишете за участие, моля попълнете този формуляр.

Ако последвате връзката Ресурс още сега, ще откриете информацията за набора данни и как да го изтеглите за локално използване.