Ако познавам специализиран софтуер

Може да се спрете на приличните възможности, които Microsoft Excel предоставя за създаване на диаграми. Възможно е да решите да използвате по-напреднали инструменти за анализ и визуализация на данни, като Microsoft PowerBI или пък Tableau Public.