Ако мога да програмирам

Ако имате афинитет към програмирането, може да използвате Java Script библиотеки като D3.js, Recharts, Charts.js или пък съответните библиотеки за визуализация на данни при програмни езици като Python (Matplotlib, Seaborn) или R (ggplot2).