Критерии за оценка

Оценяването се извършва чрез задаване на точки за всеки един от посочените критерии. Максималният брой точки за всеки критерий е посочен по-долу. Сумата от точките по всички критерии формира финалната оценка на разработката.

Критерии за оценяване в първи кръг

 • Наличие на изискуемия минимум визуализации – 5 точки
 • Използване на подходящи типове визуализации – 5 точки
 • Използване на разнородни типове визуализации – 5 точки
 • Спазване на принципите на добрия дизайн на визуализации – 5 точки
 • Съответствие между визуализации и описан текст към тях – 4 точки
 • Логическа последователност в разказването на историята – 3 точки
 • Иновативност при представяне на историята – 3 точки

Критерии за оценяване във втори кръг

 • Получен брой точки след първи кръг – получените точки от 1 кръг
 • Допълване на историята след първи кръг – 2 точки
 • Структура на презентацията/публикацията – 5 точки
 • Начин на представяне – 5 точки