Първи кръг

Първи кръг: „Предаване на визуализациите“

Важни дати: 9 май 2021 г

След като сте създали визуализациите и кратките пояснения към тях, остава да решите как ще ни разкажете цялата история. И тук вариантите са много и изцяло зависят от вашето решение. Може да сте традиционалисти и да оформите всичко като материал за статия в Microsoft Word. Може да представите историята с PowerPoint или друг подобен инструмент, например Prezi.

Възможно е да сте използвате интерактивни визуализации, което предполага историята да е разказана чрез създаден от вас уеб сайт или пък чрез публикация във ваш блог.

Независимо коя форма на разказване предпочетете, очакваме да получим вашия вариант на разработка като файл или линк към сайт/публикация в блог на email: a.bozhikov@uni-svishtov.bg . При изпращане на разработките, като тема на писмото посочете „e-BIC-2021“, а в текста на писмото добавете три имена, клас, училище. В рамките на деня трябва да получите потвърждение, че разработката ви е приета.

Крайна дата за изпращане: 9 май 2021 г.

Не е най-важното нещо, но вашето участие ще бъде оценено по стройна система от показатели, които можете да видите, ако последвате Критерии за оценка. Там ще видите също, че най-добрите пет разработки ще бъдат допълнително оценени след провеждането на Втори кръг – защита „на живо“ от своите автори, в онлайн платформата за видеоконферентна връзка на Стопанска академия „Д. А. Ценов“.