Втори кръг

Втори кръг: „Разказване на историята“

Важни дати: 11 май 2021 г., 13 май 2021 г.

Всички предадени разработки ще бъдат разгледани и оценени от компетентно жури от преподаватели от катедра „Бизнес информатика“. На 11 май 2021 г. на сайта на състезанието ще бъде публикувано класиране с петте най-добри разработки (получили най-много точки). Авторите им ще бъдат поканени за участие във втория и финален кръг, който ще се проведе на 13 май 2021 г. В него класиралите се ученици ще имат възможността да допълнят (по желание) представената история и да я разкажат на живо, макар и дистанционно, пред журито, като същевременно защитават идеите за избраното визуализиране. Представянето ще се извърши чрез онлайн платформата за видеоконферентна връзка на Стопанска академия. На електронната поща ще ви бъде изпратена връзка към виртуалната аудитория, където ще се проведе събитието.

След приключване на презентациите и кратко съвещание на журите ще бъдат определени и класиралите се за призовите места.