e·BI·Competition 2021

Всяка учебна година преподавателите, докторантите и студентите от специалност „Бизнес информатика“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов организират състезанието e·BI·Competition, което има за цел да предизвика дигиталните умения и креативността на учениците от XI и XII клас и да провокира тяхното любопитство и желание за използване на новите информационни технологии.